חלק ב' עיצוב

 

 

העיצוב כולל את החלקים הבאים:

1        עיצוב טרזאקציות

2        עיצוב הקלטים והפלטים

3        עיצוב סכמת בסיס הנתונים

 


 

 

 

 

סעיף 1  - עיצוב הטרנזאקציות והתהליכים

 

בחלק זה יש להכין את מילון נתוני הטרנזקציות ע"פ הפרוט הבא:

 

מספרי פונקציות

משתמשים והרשאות

תנאי הפעלה (תדירויות, זמני תגובה)

סוג

שם טרנזקציה

זיהוי

 

על המילון לכלול את הפרטים הבאים:

1.       זיהוי טרנזקציה: יש לתת לכל טרנזקציה מספר זיהוי ייחודי.

2.       שם טרנזקציה: על השם לבטא את מהות הטרנזקציה ולהתבסס על שמות הפונקציות הנכללות בה.

3.       מרכיבי הטרנזקציה: רשימת הפונקציות היסודית, מאגרי המידע, הישויות החיצוניות וזרמי המידע המרכיבים את הטרנזקציה.

4.       תרשים הטרנזקציה: התרשימים יוכנו באמצעים שבהם הוכנו תרשימי ה DFD.

5.       תאור על של הטרנזקציה.

6.       סוג הטרנזאקציה ותנאי הפעלתה:

א.     לטרנזקציית משתמש – יפורטו תדירויות הפעלתה בממוצע ובזמני שיא וכן זמן תגובה רצוי ומרבי.

ב.     לטרנזקציית זמן – יצויין זמן ההפעלה.

ג.       לטרנזקציית זמן אמת – יצויין האמצעי שיגרום להפעלתה.

ד.      לטרנזקצייה מעורבת -  יצויינו סוגי ההפעלה ותנאי ההפעלה המתאימים.

7.       המשתמשים: יש לציין מי הם המשתמשים האמורים להפעיל את הטרנזקציה או האחראיםלפעילותה ולציין הגבלות גישה.


 

סעיף 2 - עיצוב הממשקים

 

בשלב זה יש לכלול את המרכיבים המגדירים כיצד יראו הממשקים של מערכת המידע לגבי כל ממשק וממשק, כאשר יש לכלול בראשית הפרק את עץ התפריטים של המערכת.

סוג המשתמש: האם המשתמש הוא "נאיבי" או "מתוחכם"

סוג הממשק: האם הממשק הוא מונחה מערכת או משתמש ומאיזה סוג. יש לציין מדוע הבחר סוג זה של ממשק דווקא.

סקיצה: יש להוסיף סקיצה של הממשקים. 

 

עיצוב הקלטים והפלטים

יש לכלול בסעיף זה את מילון הנתונים של הקלטים ואת מילון הנתונים של הפלטים.

 

מילון הנתונים של הקלטים:

מילון הנתונים של הקלטים נראה בצורה הבאה:

זמן הקלט

היקף הקלט

שיטת איסוף והזנת נתונים

מקור ומוסר הקלט

הערות

ציור או אב טיפוס

אמצעי הקלט והתווך

מספר הקלט

 

מילון הנתונים כולל את הפריטים הבאים:

1.       מספר הקלט:יש לתת לכל קלט מספר מזהה.

2.       אמצעי הקלט והתווך: האם זה יהיה טופס קלט, מסך קלט, בר קוד וכדומה.

3.       ציור – אב טיפוס: ניתן לצייר ידנית או בעזרת תוכנה יעודית.

4.       הערות: הסברים מילולים של תכונות שדות ושל מבנה מסך הקלט בכלל. ההסברים והציור מנחים את המתכנת כיצד יש לתכנת את הקלט.

5.       מקור הקלט ומוסק הקלט: מהיכן הקלט מגיע ?

6.       שיטת איסוף הנתונים והזנתם: איך באים הנתונים מהמקור אל אמצעי הקלט שאליו הם מוזנים. (דואר, טלפון, שליח וכד').

7.       היקף הקלט:יכול להמדד מספר התוים המציין את גודל הקלט.

8.       זמן הקלט: כמה זמן בממוצע יארך ביצוע הקלט בריצה אחת של הטרנזאקציה.

 

מילון הנתונים של הפלטים:

 

זמן הפלט (דקות)

היקף הפלט (עמודים מסכים)

יעד הפלט ואופן הפצתו

הערות

תכונות הדפסה/תצוגה

אמצעי הפלט והתווך

מספר הפלט

 

מילון הפלטים כולל את הפריטים הבאים:

 

1.       מספר הפלט: לכל פלט יש לתת מספר מזהה.

2.       אמצעי הפלט והתווך: דוח מודפס, מסך פלט וכדומה.

3.         תכונות הדפסה/תצוגה: לדוח מודפס מצויין איכות הדפסה, למסך פלט יצויין האם הוא משמש גם לקלט.

4.       ציור – אב טיפוס: ניתן לצייר ידנית או בעזרת תוכנה יעודית.

5.       הערות: הסברים מילולים על מבנה הדוח או על הדוח מסך הפלט.

6.       יעד הפלט ודרך הפצתו: מי יקבל את הפלט וכיצד יגיע ליעדו.

7.       היקף הפלט: מספר ממוצע של תווים, או של עמודים מודפסים או של מסכי פלט המוצגים בריצה אחת של הטרנזאקציה.

8.       זמן הפלט: כמה זמן בממוצע יארך ביצוע הפלט בריצה אחת של הטרנזאקציה.

 


 

סעיף 3 - עיצוב סכמת בסיס הנתונים

 

בשלב עיצוב סכמת בסיס הנתונים יש לכלול את השלבים הבאים:

 

  1. איזון מאגרי הנתונים :

                     א.         ראשית מאתרים את זרמי הכתיבה והקריאה הקשורים למאגר המידע, ולשם כך מסתייעים במילון הנתונים, שהרי אותו מאגר מידע יכול להופיע בכמה תרשימי DFD.

                      ב.         יוצרים בעזרת מילון הנתונים שתי רשימות: רשימת כל רכיבי הנתונים השייכים לזרמי הקריאה מהמאגר ורשימת כל רכיבי הנתונים השייכים לזרמי הכתיבה למאגר.

  1. יצירת תרשים ERD: יש לצור תרשים ERD של המערכת השלמה ע"פ מודל ER

                     א.         בוחרים באופן שרירותי אחד ממאגרי המידע של מערכת המידע. בוחנים את המובן של רכיבי הנתונים השייכים למאגר המידע ואת קשרי הגומלין בינהם, ולאור זה מחליטים מהן הישויות הקיימות במאגר, מה הקשרים בינהן ומה תכונות הישויות או הקשרים. כל רכיב נתונים יהיה, בסופו של דבר, תכונה של ישות או קשר.

                      ב.         יש להסתייע ביצירת תרשים ה ERD בתאורי הפונקציות הקשורות למאגר המידע, בהגדרות המילוניות של רכיבי הנתונים ובמסמך האיפיון הראשוני.

                      ג.          לאחר מכן בוחרים מאגר מידע נוסף, בוחנים את רכיבי הנתונים שלו ומעדכנים את התרשים הראשוני.

                      ד.         התהליך הוא תהליך אינקרמנטלי ומשכוסו כל מאגרי המידע מתקבל תרשים ERD שלם.

                     ה.         השלב האחרון הוא מיפוי לרלציות. אנחנו מפעילים על התרשים את כללי המיפוי ומקבלים סכמת בסיס נתונים רלציונית של כלל מערכת המידע.

 יש ליצור תרשים של הסכמה ב Visio או בDA :